Twój pomysł na prezent

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA

1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Joanna Zyzak fotografia – firma FF CONCEPT Joanna Zyzak z siedzibą w Żywcu .
Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu „Vouchera”.
Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana imiennie (imię i nazwisko) na “Voucherze”.
Voucher – jest to numerowany talon, który określa co najmniej jedną zakupioną usługę np. „Sesja Portretowa”. „Voucher” występuje  w postaci drukowanej (wysyłane lub przekazywane przed wykonaniem usługi), imienny, uprawniający do bezgotówkowego nabycia usługi. Voucher nie podlega spieniężeniu. Tylko w określonych przypadkach – “voucher” może występować w postaci elektronicznej (przesyłane e-mailem do samodzielnego wydrukowania).


Klient przed zakupem “vouchera”, powinien skontaktować się drogą mailową jzyzak.photo@gmail.com czy w danym okresie jest możliwy zakupu usługi sesji fotograficznej w postaci “Vouchera”. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi istnieje możliwość zrealizowania w/w zakupu. 


2. Rezerwacje
Rezerwacja terminu wykonania usługi odbywa się zawsze drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi dostępnymi na stronie kontakt www.jzyzak.pl. Bez pisemnego potwierdzenia ze strony www.jzyzak.pl daty terminu, usługa nie zostanie zarezerwowana.


3. Ważność usługi
Wykupiony „Voucher” ma najczęściej ważność dwóch lub trzech miesięcy licząc od daty zakupu (wpłaty należności). „Voucher” staje się nieważny w przypadku, gdy Kupujący nie zarezerwuje terminu usługi w wyznaczonym czasie (nie później niż trzy tygodnie przed końcem ważności vouchera). Jeśli termin ważności „Vouchera” jest krótszy niż trzy tygodnie z przyczyn obiektywnych dokonanie rezerwacji może być niemożliwe z powodu braku wolnych terminów.


4. Warunki wykonania usługi
Przed sesją zdjęciową osoby fotografowane podpisują umowę o sesję fotograficzną, która jest dokumentem, potwierdzającym wykonanie usługi. Na sesję należy wziąć ze sobą „Voucher” .


5. Wymiana towaru
W ciągu 30 dni przed upływem terminu ważności „Vouchera” istnieje możliwość zamiany usługi na inną usługę dostępną w danym momencie w sprzedaży.


6. Wysyłka towaru
Odbiór osobisty (w określonych przypadkach – jeśli jest to logistycznie możliwe) lub poprzez Pocztę Polską lub kuriera. Koszt dostarczenia vouchera pokrywa Klient.
Drogą elektroniczną – w określonych przypadkach (przesyłane e-mailem) – usługa wysyłki jest bezpłatna.


7. Płatności
Możliwe są następujące formy płatności:
a) przelewem – wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane konto, „Voucher” jest do odebrania lub przygotowany do wysyłki na wskazany adres.
b) gotówka – tylko w określonych przypadkach – jeśli odbiór osobisty jest możliwy logistycznie
Nie ma możliwości wpłaty i odbioru „Vouchera” w kasie firmy.


8. Termin wysyłki
Wysyłka „Vouchera” odbywa się od 1 do 5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.


9. Ceny usług i umowa kupna-sprzedaży
Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszej informacji. Ceną wiążącą dla transakcji jest cena widniejąca przy “Voucherze” w momencie złożenia zamówienia przez Klienta lub na formularzu – potwierdzeniu odbioru „vouchera”. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie usługi. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub druku potwierdzenie odbioru „vouchera” lub odbioru wiadomości e-mail.
Sesja fotograficzna odbywa się w wybranym przez Fotografa studio / lokalu. Istnieje możliwość sesji w innym miejscu lub lokalizacji wybranej przez Klienta lub Posiadacza Vouchera jeśli zostało to ustalone z wyprzedzeniem (patrz pkt. 3 ważność usługi) oraz jeśli uregulowano ewentualne dodatkowe kosztów związanych z sesją (takie jak np. koszt dojazdu, wynajmem lokalu).


10. Zwrot towaru
Istnieje możliwość zwrotu zakupionego „Vouchera” w ciągu 14 dni licząc od dnia zakupu (dokonania wpłaty) lub odbioru przesyłki / potwierdzenia odbioru „Vouchera”.


11. Anulowanie zamówienia 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do anulowania zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zamówienia (chyba, że Klient przed upływem tego terminu zamówi i zrealizuje usługę, w związku z czym dobrowolnie zrzeka się z możliwości anulowania zakupu z chwilą rozpoczęcia realizacji usługi).


12. Kontakt
Wszelkie niezbędne czynności związane z rezerwacją terminu, zwrotem lub anulowaniem zamówienia muszą być skierowane pisemnie na adres mailowy jzyzak.photo@gmail.com13. Akceptacja Regulaminu
Regulamin określa zasady zakupów “Vouchera”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Zamawiający oświadcza również, że zapoznał się i akceptuje pełną treścią dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w panelu strony – prywatność oraz regulamin sesji.